تاریخ تمام ملت ها در شانزده دقیقه

سرگذشت ملت ها از پیدایش تا شروع امپراطوری های بزرگ در یک ویدیو پرمحتوا، براساس یافته های باستان شناسی و کتب کهن

 تاریخ تمام ملت ها در شانزده دقیقهنام لاتین نام امپراتوری سال قبل میلاد مسیح
Egypt مصر باستان 3125
Sumer سومری ها 2900
Indus valley تمدن دره سند 2770
Elam ایلامی ها 2700
Minoa مینوسی ها 2500
Akkadian اکدی ها 2400
Ashori آشوری ها 1930
Xia دودمان شیا 2000
Canaan کنعانیان 1950
Babylon بابل 1900
Yamhad یمحاض 1800
Hittites هیتی ها 1700
Mycenae موکنای 1640
Shang دودمان شانگ 1600
Mitanni میتانی ها 1590
Arzawa آرزاوا 1500
Gandhara قندهار 1450
Kambojas کامبوجاس 1450
Alashiya آلاشیا 1450
Ugarit اوگاریت 1350
Anga آنگا 1350
Kosala کوسالا 1300
Magan ماگان 1295
Urartu اورارتو 1250
Malla مالا 1250
Phrygia فریگیه 1215
Phoenician فنیقی ها 1200
Punt پونت 1050
Aramean آرامی ها 1020
Saba سبا 950
Macedon مقدونیه 800
Medes مادها 780
Kushite کوش ها 750
Lydia لیدیه 700
Achaemenes هخامنشیان 550
Shishunaga شاشیوناگا 400
Armenia ارمنستان 330
Rome روم 320
Maurya مائوریا 300
Seleucid سلوکیان 290
Parthia پارت ها 250
Han هان 210
Buyeo بویو 200
Xiongnu khanate مغول 200
Tocharian تخارها 130

برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید